UVJETI POSLOVANJA
Termini za korištenje naših usluga se unaprijed dogovaraju (telefonski, mailom, osobno), prema željama klijenata. Broj djelatnika/ca ovisi o obvezama koje pružanje naših usluga zahtjeva. Sa svim našim klijentima prije početka pružanja usluga održimo obavezan sastanak kako bi se dogovorili detalji oko načina obavljanja željene usluge.

MOGUĆNOSTI PRUŽANJA USLUGA:
SVAKODNEVNO (2,3,4,5,6,7,8… – sati dnevno, 2 sata je minimum po dolasku)
TJEDNO (2 dana, 3 dana, 4 sata, 6 sati)
MJESEČNO (1-3 dana)
REDOVITO I POVREMENO (prema dogovoru)
JEDNOKRATNO (6 sati minimum po dolasku)

ČIŠĆENJE OPĆENITO
Obvezujemo se da ćemo ispuniti sve obveze definirane Ugovorom ili Narudžbenicom sklopljenim sa klijentom. Zadržavamo pravo mijenjanja bilo koje točke, navedene u Uvjetima poslovanja, bez prethodnih najava. Narudžbom usluga putem telefona, maila ili osobno, klijent automatski prihvaća sve navedene Uvjete poslovanja. Klijent se mora obvezati da će omogućiti našim djelatnicima pristup toploj vodi i struji. Svi lomljivi predmeti moraju biti osigurani od strane klijenta.

POSLOVNI I UREDSKI PROSTORI
Primjenjuje se minimalno 2 sata pružanja usluga po dolasku. Klijent razumije da cijena koja je dogovorena za čišćenje prostora ne obuhvaća ništa drugo osim čišćenja. Osim ako se dodatne usluge nisu posebno ugovorile. Cijena, period čišćenja, dodatni materijal (sve ono što klijent naruči dodatno) i dodatne usluge, definiraju se Ponudom, te nakon toga Ugovorom ili Narudžbenicom, a sve ovisi o potrebama i željama klijenta. Rad nedjeljom i Državnim praznicima i blagdanima nije uračunat u Ponudu, osim ako sa klijentom nije drugačije dogovoreno i navedeno u Ponudi. Rad nedjeljom i Državnim praznicima i blagdanima uvećava se za 30%.

JEDNOKRATNO PRANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Primjenjuje se minimalno 6 sati čišćenja po dolasku. Klijent je dužan provjeriti kvalitetu obavljenog posla, odmah po završetku rada naših djelatnika. U slučaju da nije zadovoljan pruženim uslugama, Klijent nas o tome mora obavijestiti unutar 24 sata nakon završetka pružanja usluga. Ukoliko nije naveden realan razlog za kasno obavještavanje, za bilo kakav oblik prigovora, mi ne možemo prihvatiti nikakvu pritužbu javljenu nakon 24 sata od obavljenog posla. U slučaju pritužbe, Klijent će nam omogućiti da pošaljemo djelatnika na istu lokaciju, te da završi posao na zadovoljstvo Klijenta. Povrat novca je isključen.

OPREMA I PROIZVODI ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Odgovornost o osiguravanju opreme i proizvoda za pranje prilikom pružanja usluge utvrđuje se prema dogovoru sa Klijentom a na temelju sklopljenog ugovora ili Narudžbenice. U slučaju svakodnevnog, tjednog ili mjesečnog pranja, čišćenja i održavanja prostora, proizvode i opremu u dogovoru sa Klijentom ostavljamo na lokaciji. Sa Klijentom sastavljamo i potpisujemo Zapisnik o ostavljenim stvarima.

NADGLEDANJE KVALITETE PRUŽANJA USLUGA
Naša nadzorna osoba periodično obilazi svaku lokaciju za koju imamo ugovoreno pružanje usluga, te nadgleda rad i kvalitetu usluge naših djelatnika. Pregled lokacija se organizira uz suglasnost Klijenta.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sve naše djelatnosti su dodatno osigurane od eventualnih šteta, nastalih na terenu predviđenom za obavljanje naših usluga – Osiguranjem od odgovornosti. Ukoliko nas o šteti ne obavijesti sam djelatnik/ca, Klijent je dužan, ukoliko primjeti, odmah nas o tome obavijestiti, te mi u tom slučaju na teren šaljemo djelatnika kako bi fotografski evidentirao štetu. Nakon toga se slike uz ispunjenu dokumentaciju dostavljaju Osiguranju.

KLJUČEVI I ALARMNI SUSTAVI
Ulaz u prostore predviđene za pranje, čišćenje i održavanje ovisi o dogovoru sa Klijentom. Klijent je dužan našim djelatnicima, u unaprijed dogovorenom terminu, osigurati pristup lokaciji predviđenoj za pranje, čišćenje i održavanje. Ukoliko naši djelatnici u ugovorenom terminu nemaju pristup prostoru za pranje, čišćenje i održavanje, mi zadržavamo pravo naplate usluga.

SIGURNOST DJELATNIKA
Zadržavamo pravo udaljiti našeg djelatnika sa lokacije, ukoliko nadzorna osoba zaključi da je upitna sigurnost djelatnika.

PLAĆANJE
Nakon svake pružene usluge izdajemo račun. Klijent je dužan nakon ispostavljene fakture za obavljenu uslugu, izvršiti plaćanje na naš IBAN račun. Za jednokratna pranja, čišćenja, održavanja i usluge, račun izdajemo nakon izvršenog posla. Za svakodnevna ili periodična pranja, čišćenja, održavanja i usluge, račun izdajemo mjesečno, nakon obavljenih usluga. U slučaju neplaćanja računa od strane Klijenta, prema dogovorenoj valuti plaćanja, zadržavamo pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

REKLAMACIJE
U slučaju da nije zadovoljan našim uslugama, Klijent nas o tome mora obavijestiti unutar 24 sata po završetku pružanja usluga. Ukoliko nije naveden valjan razlog za kasno obavještavanje za bilo kakav oblik prigovora, ne možemo prihvatiti pritužbu javljenu nakon 24 sata od obavljenog posla. U slučaju prigovora, Klijent nam je dužan omogućiti da pošaljemo djelatnika na istu lokaciju da završi posao na zadovoljstvo Klijenta. Zadržavamo pravo oslobađanja od odgovornosti za nedovršen posao, u slučaju da usluge nismo mogli pružiti zbog manjka tople vode ili nedostatka struje.

ŠTETA
Ukoliko se dogodi da nastane šteta uzrokovana radom naših djelatnika, Klijent nas je dužan o tome obavijestiti unutar 48 sati nakon pruženih usluga. U protivnom ne snosimo odgovornost za nadoknadu štete.

ODGODA TERMINA ZA PRUŽANJE USLUGA
Najmanje 24 sata prije dogovorenog termina, ukoliko želi otkazati termin korištenja naših usluga, Klijent nas je dužan o tome obavijestiti. Klijent se obvezuje platiti dogovorenu cijenu, ukoliko prekasno odgodi ili otkaže termin, odnosno unutar 24 sata od dogovorenog termina. Klijent se isto tako obvezuje platiti dogovorenu cijenu u slučaju nemogućnosti ulaska naših djelatnika u prostor predviđen za pružanje naših usluga (slučajevi kada nikoga nema da djelatnicima otvori vrata ili ukoliko se pojavi problem sa ključevima u vlasništvu Klijenta).